Cannabis-Samen von Blimburn Seeds

Filter anzeigen
Filter anzeigen Sortieren: THC %
Chocolopez (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 19%
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Bc Diesel (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Bc Diesel (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 18 - 20 %
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Gorilla G4 Auto (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Gorilla G4 Auto (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 19%
 • Feminisiert
 • Selbstblühend
pack
Critical Daddy (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Critical Daddy (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 19 %
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Cindy 99 (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Cindy 99 (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 18%
 • Feminisiert
 • Selbstblühend
pack
Mango (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Mango (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 18%
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Silver Surfer Haze (BlimBurn Seeds) Cannabis-Samen Blimburn Seeds
Silver Surfer Haze (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 18%
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Grizzly Purple Kush (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Grizzly Purple Kush (BlimBurn Seeds)
(1)
THC 15 - 20 %
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Buy Blue Dream (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Blue Dream (BlimBurn Seeds)
(4)
THC 17 - 24 %
 • Feminisiert
 • Photoperiodisch
pack
Northern Auto (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 8 - 18 %
 • Feminisiert
 • Selbstblühend
pack
Ak Automatic (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Ak Automatic (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 14 %
 • Feminisiert
 • Selbstblühend
pack
Grizzly Purple Auto (BlimBurn Seeds) Blimburn Seeds
Grizzly Purple Auto (BlimBurn Seeds)
(0)
THC 9 - 13 %
 • Feminisiert
 • Selbstblühend
pack