Auto Gorillagasm feminized seeds
  Auto Gorillagasm (Top Shelf Elite Seeds)
  (1)
  THC 20 - 25 %
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Auto Pineapple Crack feminized seeds
  Auto Pineapple Crack (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC 20 %
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Pineapple Crack feminized seeds
  Pineapple Crack (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC High
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock
  Auto Glue Dream feminized seeds
  Auto Glue Dream (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC 18 - 20 %
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Auto San Francisco Sour Dough feminized seeds
  Auto San Francisco Sour Dough (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC 18 - 20 %
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Auto Black Valium feminized seeds
  Auto Black Valium (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Auto Nightcrawler OG feminized seeds
  Auto Nightcrawler OG (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Autoflowering
  Out of stock
  Black Valium feminized seeds
  Black Valium (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock
  Gorillagasm feminized seeds
  Gorillagasm (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock
  Glue Dream feminized seeds
  Glue Dream (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock
  Nightcrawler OG feminized seeds
  Nightcrawler OG (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock
  San Francisco Sour Dough (Top Shelf Elite Seeds)
  (0)
  THC N/A
  • Feminized
  • Photoperiod
  Out of stock