Blog

Blog

เทคนิค

F1, F2, S1, IBL และ BX: การตัดสินใจว่าพืชใดเหมาะสมที่สุดในการผสมพันธุ์ผ่านการถอดรหัสพันธุกรรมของกัญชา

สำหรับผู้ปลูกกัญชาทุกแห่ง การค้นหาองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่ดีที่สุดและการรักษาลักษณะเหล่านั้นไว้ตลอดชั่วอายุคนคือเป้าหมายสูงสุด นอกจากนี้ เป้าหมายของเกษตรกรผู้ปลูกกัญชาคือการทดลองกับพืชของตนโดยการผสมข้ามสายพันธุ์ สร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและความสามารถทางจิตประสาท แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และคุณจะได้ประโยชน์จากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุศาสตร์พื้นฐานและศัพท์เฉพาะของกัญชาได้อย่างไร
แตะเพื่อดูเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2020