เรียงลำดับ: THC สูงก่อน
จัดเรียงตาม: ถูกไว้ก่อน THC สูงก่อน ชื่อ (ก-ฮ) ยอดนิยมอันดับแรก สูงสุด โปรโมชั่นวันเกิด เมล็ดเสริม โปรโมชั่น มิกซ์แพ็ค ทางเลือกของเรา ใหม่
  เมล็ด Apple Betty Auto (Herbies Seeds)
  ใหม่
  Apple Betty Auto (Herbies Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 27 - 29 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Strawberry Gorilla Auto (Fast Buds)
  Strawberry Gorilla Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 28.4 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Tropicana Cookies Auto (Fast Buds)
  ใหม่
  Tropicana Cookies Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  เมล็ด Godzilla Original Glue GG#4 Auto (Herbies Seeds)
  ใหม่
  Godzilla Original Glue GG#4 Auto (Herbies Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Mimosa x Orange Punch Auto
  ใหม่
  Mimosa x Orange Punch Auto (Barney's Farm)
  (0)
  ทีเอชซี 21 - 23 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Godzilla Cookies Auto (Herbies Seeds)
  สูงสุด
  Godzilla Cookies Auto (Herbies Seeds)
  (5)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Strawberry Banana Auto (Fast Buds)
  สูงสุด
  Strawberry Banana Auto (Fast Buds)
  (6)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Runtz Auto
  สูงสุด
  Runtz Auto (Barney's Farm)
  (8)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Gorilla Cookies Auto (Fast Buds)
  สูงสุด
  Gorilla Cookies Auto (Fast Buds)
  (12)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Trippy Gorilla Autoflowering (Big Head Seeds)
  สูงสุด
  Trippy Gorilla Autoflowering (Big Head Seeds)
  (8)
  ทีเอชซี 25 - 28 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Superior Auto Mix (Herbies Seeds)
  ใหม่ มิกซ์แพ็ค
  Superior Auto Mix (Herbies Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 25 - 29 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Apricot Auto (Fast Buds)
  ใหม่
  Apricot Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  เมล็ด Bruce Banner #3 Auto (Herbies Seeds)
  ใหม่
  Bruce Banner #3 Auto (Herbies Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Gorilla Punch Auto (Fast Buds)
  Gorilla Punch Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Banana Purple Punch Auto (Fast Buds)
  Banana Purple Punch Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Strawberry Pie Auto (Fast Buds)
  Strawberry Pie Auto (Fast Buds)
  (5)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Gelato Auto (Herbies Seeds)
  Gelato Auto (Herbies Seeds)
  (9)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Wedding Glue Auto (Fast Buds)
  สูงสุด
  Wedding Glue Auto (Fast Buds)
  (5)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Forbidden Runtz Auto (Fast Buds)
  สูงสุด
  Forbidden Runtz Auto (Fast Buds)
  (8)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Watermelon Z Auto
  สูงสุด
  Watermelon Z Auto (Barney's Farm)
  (3)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Gelato Auto (Fast Buds)
  สูงสุด
  Gelato Auto (Fast Buds)
  (13)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Auto Orange Bud (Dutch Passion)
  Auto Orange Bud (Dutch Passion)
  (8)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Auto Cinderella Jack (Dutch Passion)
  Auto Cinderella Jack (Dutch Passion)
  (6)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ
  Ztrawberriez Auto (Fast Buds)
  ใหม่
  Ztrawberriez Auto (Fast Buds)
  (0)
  ทีเอชซี 25 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  หีบห่อ

  กัญชาออกดอกอัตโนมัติ จริงๆ แล้วหมายถึงอะไร

  ไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ก่อนการคิดค้นสายพันธุ์กัญชาออกดอกอัตโนมัติหรือสายพันธุ์กัญชาออโต้ กัญชาซาติวา อินดิกา และไฮบริด จะต้องพึ่งพาวงจรของแสงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดจากธรรมชาติ หรือแสงไฟที่สร้างขึ้นโดยผู้ปลูกในร่ม วิธีการออกดอก มีดังนี้: เมื่อต้นกัญชา (ทั่วไปหรือเพศเมีย) เริ่มได้รับแสงแดดน้อยลง ยีนของมันจะบอกว่าฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนไป และถึงเวลาที่ต้องออกดอกแล้ว ก่อนที่อากาศจะเย็นเกินกว่าที่จะออกดอกได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการออกดอกทั่วไป แต่สำหรับกัญชาออกดอกอัตโนมัตินั้นการออกดอกจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของแสง โดยจะเริ่มต้นออกดอกเมื่อต้นกัญชาโตไปถึงจุดหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงปริมาณแสงที่ต้นกัญชาได้รับ โดยปกติแล้ว ระยะเวลาเติบโตของต้นกัญชาออโต้จะค่อนข้างสั้น นานประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังจากนั้นต้นกัญชาออโต้จะเริ่มพัฒนาดอกโดยอัตโนมัติ ความสามารถอันยอดเยี่ยมนี้เกิดขึ้นจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างกัญชาสายพันธุ์อินดิกาหรือซาติวา เข้ากับกัญชาสายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) กัญชาสายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคซีกโลกเหนือของโลกที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าและมีแสงน้อยกว่าระหว่างปี ได้ทำการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โดยมีวิวัฒนาการพัฒนาสายพันธุ์ให้สามารถออกดอกได้ด้วยตัวของมันเอง

  ประโยชน์หลักของเมล็ดกัญชาอัตโนมัติ

  การเปลี่ยนแปลง DNA ที่ทำให้เกิดสายพันธุ์กัญชาอัตโนมัติจากสายพันธุ์ปกติได้ นำมาซึ่งประโยชน์ต่อพืชอันเป็นที่รักนี้มากกว่าเพียงแค่การออกดอกอัตโนมัติเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น – คุณสมบัติอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ มีดังนี้:

  • ขนาดกะทัดรัด ต้องขอบคุณยีนของสายพันธุ์รูเดอราลิส ซึ่งเป็นต้นกัญชาขนาดเล็กแต่แข็งแรงที่ดูเหมือนวัชพืชมากกว่าต้นไม้หรือพุ่มไม้ สายพันธุ์กัญชาที่ออกดอกอัตโนมัตินี้มีขนาดกะทัดรัด ตั้งแต่เมล็ดไปจนถึงผลผลิต ไม่แปลกใจที่นักปลูกหลายคนอยากที่จะเห็นต้นกัญชาที่พวกเขารัก เติบโตจนมีขนาดมหึมา 2-3 เมตร ซึ่งเป็นสัญญาณของผลตอบแทนมหาศาลที่กำลังจะผลิดอกออกผล ปัจจุบันเมื่อการปลูกกัญชายังไม่ถูกกฎหมายในหลายประเทศ ดังนั้น การพยายามรักษาต้นกัญชาอย่างระมัดระวังให้อยู่รอดปลอดภัยจึงมีความสำคัญสูงสุด

  autoflowering seeds

  • ความรวดเร็ว เนื่องจากระยะเวลาการออกดอกนั้นเร็วมาก อาจสั้นถึง 2-4 สัปดาห์ พร้อมความสามารถในการเริ่มออกดอกเมื่อโตจนถึงจุดหนึ่งด้วยตนเอง โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของรอบแสง กัญชาออโต้ทั้งหมดจึงโตเร็วเป็นพิเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับต้นกัญชาปกติ บางพันธุ์สามารถเติบโตและออกดอกได้ด้วยความเร็วกว่าพืชปกติมาก ทำให้ผู้ปลูกได้รับผลผลิตมาก จนเต็มไปด้วยดอกตูมที่เพิ่งตัดใหม่ในเวลาเพียง 50 วัน นับตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยว! ซึ่งนำไปสู่ข้อได้เปรียบต่อไปของเมล็ดกัญชาอัตโนมัติ ซึ่งก็คือ...
  • สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งในหนึ่งฤดูกาล ข้อดีที่ใหญ่ที่สุดที่มาพร้อมกับความสามารถของสายพันธุ์กัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติ ที่จะโตและให้ผลผลิตเป็นดอกตูมตามอายุ แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของรอบแสง คือ ช่วยให้ผู้ปลูกสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลายครั้งในหนึ่งฤดูกาล เพียงจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับต้นกัญชาของคุณให้เร็วที่สุด คุณก็จะสามารถเริ่มปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิต และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง! ความเป็นอิสระจากสภาพอากาศยังช่วยให้แก่ผู้ที่เริ่มปลูกช้ามีโอกาสสร้างผลผลิตได้ในฤดูกาลนี้ ซึ่งทำไม่ได้หากใช้เมล็ดกัญชาปกติ การปลูกเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติยังช่วยให้สามารถปลูกต้นกัญชาในที่โล่งแจ้งได้นานขึ้น

  ทำไมต้องใช้เมล็ดกัญชาอัตโนมัติ

  autoflowering cannabis seeds

  หากคุณยังไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์กัญชาอัตโนมัติเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่ โปรดพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้: สายพันธุ์รูเดอราลิส ซึ่งมียีนออกดอกอัตโนมัตินั้นเป็นตัวอย่างทั่วไปของพืชในเขตหนาวของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปกลางและตะวันออก และรัสเซีย ซึ่งหมายความว่า มันมีความยืดหยุ่นสูงต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่นเดียวกับทนทานต่อศัตรูพืช โรคพืช และการติดเชื้อต่างๆ ผลที่ได้คือ โดยทั่วไปแล้ว ต้นกัญชาออโต้จะแข็งแรงกว่า ทนรับความผิดพลาดของผู้ปลูกมือใหม่ได้มากกว่า และสามารถปรับตัวเข้ากับการเพาะปลูกในภูมิภาคที่มีละติจูดสูงได้ นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่ในภูมิภาคที่สภาพอากาศรุนแรงเท่านั้น แต่ในประเทศที่มีกฎหมายรุนแรงต่อการปลูกกัญชา เมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการหลบซ่อน เพราะมันรีบโต รีบเก็บเกี่ยว ท้ายที่สุดแล้ว ต้นกัญชาออกดอกอัตโนมัติอาจสูงเพียง 40 ซม. และพร้อมเก็บเกี่ยวในเวลาเพียง 50 วัน ทำให้สามารถจัดการได้ง่ายกว่ามาก โดยไม่มีผู้ไม่พึงประสงค์สังเกตเห็น ดังนั้น เมล็ดกัญชาออโต้จึงเติบโตเป็นต้นกัญชาที่ดูแลรักษาง่าย แข็งแรง และยังปกปิดได้ง่ายอีกด้วย

  เนื่องจากผู้ปลูกสามารถควบคุมแสงสว่างสำหรับเมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่จะสามารถเพิ่มปริมาณแสงที่ต้นกัญชาได้รับ ตั้งแต่เมล็ดไปจนถึงการเก็บเกี่ยว คุณสามารถตั้งค่าแสงสว่างให้มีเวลายาวนานที่สุดได้ เช่น 16/8 (สว่าง 16 ชม./มืด 8 ชม.) วิธีนี้เหมาะสำหรับการเพิ่มปริมาณพลังงานที่สะสมภายใน ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตของต้นกัญชา และช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตในภายหลัง แม้ว่าการให้แสงนานๆ อาจทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น แต่ก็จะได้รับการชดเชยด้วยการได้ผลผลิตเร็วขึ้นจากเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติ

  คุณสามารถคาดหวังผลผลิตได้มากแค่ไหนจากเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติของคุณ

  autoflower seeds

  มาถึงหัวข้อที่หลายคนสนใจ ผลผลิตที่สามารถคาดหวังได้จากเมล็ดออโต้ เนื่องจากขนาดที่เล็กกว่า เมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติมักจะสร้างดอกในปริมาณที่น้อยกว่าสายพันธุ์กัญชาทั่วไป แน่นอนว่าคุณคงไม่คาดหวังว่า ต้นไม้ที่สูงเพียง 60 ซม. จะออกดอกที่บ่มแห้งแล้วได้เป็นกิโลกรัมใช่ไหม แต่เนื่องจากความแข็งแรงที่สืบทอดกันมา ต้นกัญชาออกดอกอัตโนมัติจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฝึกเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด อ่านต่อ เพื่อเรียนรู้เทคนิคที่คุณสามารถทำได้กับต้นกัญชาที่เกิดจากเมล็ดกัญชาอัตโนมัติ

  เคล็ดลับการปลูกกัญชาจากเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติ

  โดยทั่วไป หากเมล็ดกัญชาของคุณออกดอกอัตโนมัติ นั่นหมายความว่า คุณจะได้พบกับการเพาะปลูกที่ไม่ยุ่งยากแล้ว นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมเมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติจึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้น เพราะค่อนข้างยากที่จะทำผิดพลาด เรามีเคล็ดลับที่จะช่วยให้ทุกคนที่สั่งซื้อเมล็ดกัญชาออโต้ สามารถปลูกกัญชาโดยมีความพร้อมอย่างเต็มที่

  เคล็ดลับสำหรับการปลูกเมล็ดกัญชาอัตโนมัติกลางแจ้ง

  ประการแรก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ออกดอกอัตโนมัติจะเติบโตเป็นพืชที่มีขนาดกะทัดรัด จึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะ ปลูกเมล็ดกัญชาออโต้กลางแจ้งอย่างลับๆ ใช้คุณสมบัตินี้ให้เป็นประโยชน์ ปลูกเมล็ดกัญชาหลังรั้วเตี้ยๆ หรือแม้แต่บนระเบียงของคุณก็ได้! ความสูงของต้นกัญชาที่เตี้ยกว่าจะไม่เป็นที่สนใจของผู้ไม่หวังดี เมล็ดกัญชาอัตโนมัติเป็นตัวเลือกแรก สำหรับนักปลูกที่แอบปลูก และผู้ปลูกรายย่อย

  พิจารณาใช้เทคนิค LST กับต้นกัญชาของคุณ เมล็ดกัญชาอัตโนมัติจะมีความทนทาน ซึ่งหมายความว่า จะสามารถทำมาเทรนได้ง่ายกว่า ทำไมถึงไม่ใช้ข้อได้เปรียบนี้มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตของคุณล่ะ ต้นกัญชาออโต้มีช่วงการเติบโตในช่วงเวลาสั้นๆ สิ่งสำคัญคือ ต้องไม่พลาดช่วงเวลานั้น โดยทำการเล็มยอดต้นกัญชาของคุณตอนที่มันพัฒนาตากิ่ง (Node) 3 ตาแรก จากนั้น จึงโน้มยอดหลักของต้นกัญชาเพื่อทำ LST หรือ Low Stress Training หรือการปลูกต้นไม้ในแนวนอน เพื่อช่วยให้ต้นกัญชาแตกกิ่งก้านสาขาออกมามากขึ้น ซึ่งในที่สุดจะถูกปกคลุมเต็มไปด้วยช่อดอกเพิ่มเติม

  หากคุณจำได้ว่าเวลาในการเก็บเกี่ยวเมล็ดกัญชาอัตโนมัตินั้นสั้นมาก คุณน่าจะรู้ว่าจะใช้ลักษณะนี้เพื่อประโยชน์ของคุณอย่างไรแล้ว เพื่อทำให้ต้นกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติเติบโตได้เต็มศักยภาพ ให้เตรียมเมล็ดกัญชาชุดใหมี่ให้งอกก่อนที่ต้นกัญชาชุดก่อนหน้าจะออกดอกเสร็จ วิธีนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการปลูกต้นกัญชาได้หลายรอบในฤดูกาลเดียว - เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์จากต้นกัญชาออโต้ของคุณ และเริ่มปลูกต้นใหม่แทนที่ในจุดเดิม ปลูกซ้ำทุกๆ 2-3 เดือนด้วยเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติชุดถัดไป

  เคล็ดลับสำหรับการปลูกเมล็ดกัญชาอัตโนมัติในร่ม

  อย่าใส่ปุ๋ยมากเกินไป เรื่องนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา ต้นกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติจะมีขนาดเล็กและออกดอกเร็ว ดังนั้น จึงไม่ต้องการปุ๋ยมาก ให้ปุ๋ยต้นกัญชาอย่างจำกัด และเก็บสารอาหารพวกนี้ไว้ให้สายพันธุ์กัญชาที่หิวโหยดีกว่า

  เตรียมต้นกล้าชุดต่อไปของคุณให้พร้อม ในการใช้ความเป็นไปได้ของพันธุ์วัชพืชที่ออกดอกอัตโนมัติให้เต็มศักยภาพและจัดการเก็บเกี่ยวพืชผลหลายชนิดในหนึ่งฤดูกาล ให้งอกเมล็ดของคุณไม่นานก่อนที่พืชก่อนหน้าจะออกดอก ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเก็บเกี่ยวดอกตูมเหนียวๆ และปลูกต้นกัญชาชุดใหม่ได้ทุก 2 เดือน หากปลูกในร่ม คุณสามารถสร้างวัฏจักรความอุดมสมบูรณ์ของต้นกัญชาได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด!

  เพิ่มปริมาณแสงสูงสุดให้แก่ต้นกัญชา เนื่องจากกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องทำตามกำหนดเวลาแสงเพื่อเริ่มออกดอก คุณจึงสามารถให้แสงสว่างแก่ต้นกัญชาประเภทนี้ในปริมาณมากที่สุดตลอดวงจรชีวิตของต้นกัญชาได้ โดยให้บริเวณที่ออกดอกได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด ด้วยวิธี LST หรือ Low Stress Training หรือการปลูกต้นไม้ในแนวนอน ให้ต้นกัญชาได้รับแสงนานถึง 16/8 (สว่าง 16 ชม./มืด 8 ชม.) หรือแม้แต่ 20/4 (สว่าง 20 ชม./มืด 4 ชม.) ตั้งแต่เริ่มลงเมล็ดไปจนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดจากเมล็ดกัญชาออโต้ของคุณ

  เคล็บลับข้อสุดท้าย: คุณจะเก็บเกี่ยวต้นกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติเมื่อใด

  สายพันธุ์กัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติมักจะเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าสายพันธุ์กัญชาปกติ โดยวงจรทั้งหมดจะอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 เดือน เนื่องจากต้นกัญชาประเภทนี้มีกรอบเวลาในการเติบโตที่สั้นมาก จึงแทบจะไม่สามารถพัฒนาทรงพุ่มให้มีโครงสร้างที่ดีได้ เพราะฉะนั้น ช่อดอกบางส่วนจะเกิดขึ้นที่ช่วงล่างของต้น และจะใช้เวลานานกว่าจะพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยว ขอแนะนำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้นกัญชาออโต้แบบหลายขั้นตอน โดยเก็บ Cola (โคล่า) หรือที่เรียกว่า ฐานของช่อดอกก่อน และปล่อยให้ส่วนที่เหลือโตเต็มวัยก่อนที่จะเก็บ

  autoflower weed seeds

  พร้อมที่จะซื้อเมล็ดกัญชาออโต้แล้วหรือยัง Herbies ช่วยคุณได้

  หากกำลังเลือกเมล็ดกัญชาชุดถัดไปที่จะเพาะ เมล็ดกัญชาออโต้ที่ออกดอกอัตโนมัติควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังถึงประโยชน์มากมายที่เมล็ดประเภทนี้มอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปลูกมือใหม่และผู้ที่มีพื้นที่ เวลา หรือสภาพอากาศที่จำกัด เลือกชมเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติหลายร้อยสายพันธุ์ในคอลเลคชั่นของเรา แล้วคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปัจจัยต่างๆ ของคุณด้วยตัวคุณเอง หากคุณเคยมีประสบการณ์ปลูกเมล็ดกัญชาอัตโนมัติแล้ว อย่าลังเลที่จะแบ่งปันในความคิดเห็นด้านล่าง เราอยากได้ยินจากคุณ!

  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  เมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติคืออะไร

  เมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติจะผลิตต้นกัญชาที่ออกดอกเองได้ หลังจากเติบโตไปแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับมือใหม่ที่ไม่ได้อยากวุ่นวายกับการวางแผนจัดตารางเวลาให้แสงสว่าง นอกจากนี้ เมล็ดกัญชาออโต้ที่ออกดอกอัตโนมัติส่วนใหญ่จะพร้อมให้เก็บเกี่ยวผลผลิตในเวลาน้อยกว่า 10 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่รากเริ่มงอก ซึ่งเร็วที่สุดในบรรดาเมล็ดพันธุ์กัญชาทุกประเภท

  วิธีการทำให้เมล็ดกัญชาออโต้งอกราก

  คุณสามารถทำให้เมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติงอกรากได้ในลักษณะเดียวกับเมล็ดกัญชาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกัญชาเพศเมียหรือเมล็ดกัญชาที่ไม่ใช่เพศเมียก็ตาม คุณสามารถเลือกวิธีการงอกรากที่เหมาะสมใดก็ได้ เช่น การงอกในกระดาษทิชชู่กับเมล็ดที่ออกดอกอัตโนมัติ

  วิธีปลูกเมล็ดกัญชาอัตโนมัติในร่ม

  หลังจากซื้อเมล็ดกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติแล้ว คุณจะต้องเลือกจุดปลูก สร้างอุปกรณ์ปลูกด้วยกระถาง โคมไฟ (ควรเป็นหลอด LED) ดิน พัดลม และตัวกรองคาร์บอน จากนั้น คุณต้องเริ่มทำให้รากงอก แล้วเริ่มปลูกเมล็ดกัญชาออโต้ คอยดูแลต้นกัญชา และเก็บเกี่ยวผลผลิตในที่สุด แน่นอนว่านี่เป็นเพียงคำอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูก แต่คุณจะพบทุกขั้นตอนที่อธิบายในเชิงลึกได้ใน “บล็อกกัญชา” ของเรา

  จะหาซื้อเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติได้ที่ไหน

  คุณสามารถเลือกซื้อเมล็ดกัญชาออกดอกอัตโนมัติที่ดีที่สุดได้ที่ร้าน Herbies Head! ในร้านขายเมล็ดพันธุ์กัญชาออนไลน์ของเรา คุณสามารถค้นหาเมล็ดกัญชาคุณภาพดีที่สุดที่มีพร้อมจำหน่ายให้เลือกสรรมากมาย คัดเลือกเมล็ดกัญชาจากหมวดหมู่ต่างๆ โดยใช้ตัวกรองการค้นหา และค้นหาสุดยอดเมล็ดกัญชาที่เหมาะสำหรับคุณ