เรียงลำดับ: THC สูงก่อน
จัดเรียงตาม: ถูกไว้ก่อน THC สูงก่อน ชื่อ (ก-ฮ) ยอดนิยมอันดับแรก สูงสุด เมล็ดเสริม มิกซ์แพ็ค ทางเลือกของเรา ใหม่ โปรโมชั่น
  Auto Anubis (Pyramid Seeds)
  เมล็ดเสริม
  Auto Anubis (Pyramid Seeds)
  (2)
  ทีเอชซี 13 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Cheese (Dinafem Seeds)
  Cheese (Dinafem Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 9 - 14 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Kannabia Special (Big Bull) (Kannabia Seeds)
  Kannabia Special (Big Bull) (Kannabia Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 11.5 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sapphire Scout (Humboldt Seeds)
  Sapphire Scout (Humboldt Seeds)
  (3)
  ทีเอชซี 27 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sugar Breath (Humboldt Seeds)
  Sugar Breath (Humboldt Seeds)
  (2)
  ทีเอชซี 26 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด