เรียงลำดับ: ยอดนิยมอันดับแรก
จัดเรียงตาม: ถูกไว้ก่อน THC สูงก่อน ชื่อ (ก-ฮ) ยอดนิยมอันดับแรก สูงสุด เมล็ดเสริม มิกซ์แพ็ค ทางเลือกของเรา ใหม่ โปรโมชั่น
  Super Lemon Haze CBD (GHS)
  Super Lemon Haze CBD (GHS)
  (0)
  ย่านศูนย์กลางธุรกิจ 9 - 10 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  มิกซ์แพ็ค โปรโมชั่น
  Wellness Auto Pack - Auto Blue Ace CBD + Tonic Ryder (Delicious Seeds)
  (0)
  ย่านศูนย์กลางธุรกิจ 8 - 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด