เรียงลำดับ: THC สูงก่อน
จัดเรียงตาม: ถูกไว้ก่อน THC สูงก่อน ชื่อ (ก-ฮ) ยอดนิยมอันดับแรก สูงสุด เมล็ดเสริม โปรโมชั่น มิกซ์แพ็ค ทางเลือกของเรา ใหม่
  Ganj-nam Style (Dr. Krippling Seeds)
  Ganj-nam Style (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 17 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Krippleberry Auto (Dr. Krippling Seeds)
  Krippleberry Auto (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  White Rush Auto (Dr. Krippling Seeds)
  White Rush Auto (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Choc-Matic Auto (Dr. Krippling Seeds)
  Choc-Matic Auto (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Super Skunk Auto (Dr. Krippling Seeds)
  Super Skunk Auto (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 15 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  มิกซ์แพ็ค
  Auto Mix C (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี ไม่มีข้อมูล
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  มิกซ์แพ็ค
  Auto Mix B (Dr. Krippling Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี ไม่มีข้อมูล
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด