เรียงลำดับ: THC สูงก่อน
จัดเรียงตาม: ถูกไว้ก่อน THC สูงก่อน ชื่อ (ก-ฮ) ยอดนิยมอันดับแรก สูงสุด เมล็ดเสริม โปรโมชั่น มิกซ์แพ็ค ทางเลือกของเรา ใหม่
  Black D.O.G. (Humboldt Seeds)
  Black D.O.G. (Humboldt Seeds)
  (7)
  ทีเอชซี 16 - 21 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Fast Flowering OGKZ (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 16 - 20 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sour Diesel #2 regular (Humboldt Seeds)
  Sour Diesel #2 regular (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 17 - 20 %
  • ปกติ
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sour Diesel #2 (Humboldt Seeds)
  Sour Diesel #2 (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 17 - 20 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Lemon Thai Kush (Humboldt Seeds)
  Lemon Thai Kush (Humboldt Seeds)
  (1)
  ทีเอชซี 16 - 20 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Desert Diesel (Humboldt Seeds)
  Desert Diesel (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 17 - 20 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Bubba's Gift (Humboldt Seeds)
  Bubba's Gift (Humboldt Seeds)
  (5)
  ทีเอชซี 17 - 20 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Passion Fruit Punch (Humboldt Seeds)
  Passion Fruit Punch (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 16 - 19 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Forbidden Dream (Humboldt Seeds)
  Forbidden Dream (Humboldt Seeds)
  (1)
  ทีเอชซี 17.02 น
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Purple Trainwreck (Humboldt Seeds)
  Purple Trainwreck (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 15 - 17 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Fast Flowering Green Crack (Humboldt Seeds)
  Fast Flowering Green Crack (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 12 - 18 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sour Diesel Auto (Humboldt Seeds)
  Sour Diesel Auto (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 13 - 17 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Pineapple Skunk regular (Humboldt Seeds)
  Pineapple Skunk regular (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 15 %
  • ปกติ
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Pineapple Skunk (Humboldt Seeds)
  Pineapple Skunk (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 15 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Dr Greenthumb’s Dedoverde Haze Auto (Humboldt Seeds)
  Dr Greenthumb’s Dedoverde Haze Auto (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 13 - 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  UK Cheese Auto (Humboldt Seeds)
  UK Cheese Auto (Humboldt Seeds)
  (3)
  ทีเอชซี 13 - 16 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Trainwreck regular (Humboldt Seeds)
  Trainwreck regular (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 13 - 15 %
  • ปกติ
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Trainwreck (Humboldt Seeds)
  Trainwreck (Humboldt Seeds)
  (1)
  ทีเอชซี 13 - 15 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sour Blueberry regular (Humboldt Seeds)
  Sour Blueberry regular (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 14 %
  • ปกติ
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Sour Blueberry (Humboldt Seeds)
  Sour Blueberry (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 14 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Lemon Juice Express Auto (Humboldt Seeds)
  Lemon Juice Express Auto (Humboldt Seeds)
  (0)
  ทีเอชซี 13 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Blue Dream Auto (Humboldt Seeds)
  Blue Dream Auto (Humboldt Seeds)
  (8)
  ทีเอชซี 13 %
  • เป็นผู้หญิง
  • การออกดอกอัตโนมัติ
  สินค้าหมด
  Blue Dream CBD (Humboldt Seeds)
  Blue Dream CBD (Humboldt Seeds)
  (0)
  ย่านศูนย์กลางธุรกิจ 10 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด
  Green Crack CBD (Humboldt Seeds)
  (0)
  ย่านศูนย์กลางธุรกิจ 12 %
  • เป็นผู้หญิง
  • ช่วงแสง
  สินค้าหมด