Cheap Cannabis Seeds

Edam Bomb (Cheese Bomb) Regular (Bomb Seeds)
Edam Bomb (Cheese Bomb) Regular (Bomb Seeds) THC 10 - 15 %
(0)
 • Bomb Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • 90 - 140 cm
 • 400 - 550 g/m² indoors
2.46 €
Big Bomb regular (Bomb Seeds)
Big Bomb regular (Bomb Seeds) THC 10 - 15 %
(0)
 • Bomb Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • 90 - 140 cm
 • 600 - 850 g/m² indoors
  1500+ g/plant outdoors
2.24 €
Buy Shaman Regular seeds
Shaman regular (Dutch Passion) THC 7 - 15 %
(0)
 • Dutch Passion
 • Regular
 • Photoperiod
 • 100 - 150 cm
 • 300 - 400 g/m² indoors
2.9 €
Mistery Widow Mix regular seeds
Mistery Widow Mix regular (De Sjamaan Seeds) THC N/A
(0)
 • De Sjamaan Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • Mix
2.04 €
Ceres Skunk regular
Ceres Skunk regular (Ceres Seeds) THC N/A
(0)
 • Ceres Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • High
2.27 €
Indoor Mix regular
Indoor Mix regular (Sensi Seeds) THC N/A
(0)
 • Sensi Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • Mix
2.44 €
Buy Sensi Skunk Regular seeds
Sensi Skunk regular (Sensi Seeds) THC N/A
(0)
 • Sensi Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • 120 - 150 cm
 • 100 g/m² indoors
  500 g/plant outdoors
2.9 €
Buy Ruderalis Indica Regular seeds
Ruderalis Indica regular (Sensi Seeds) THC Medium
(0)
 • Sensi Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • 150 - 200 cm
 • Medium
2.4 €
Buy Shiva Shanti II Regular
Shiva Shanti II regular (Sensi Seeds) THC N/A
(0)
 • Sensi Seeds
 • Regular
 • Photoperiod
 • Medium
 • High
2.2 €